Akkrediterte analyser og sakkyndig uttalelser (ISO17025).
 

 

60 000 utredninger av farskap/slektskap og

75 års erfaring 

25 år med DNA-analyser

Offentlige oppdrag

Private oppdrag 

Sakkyndig veiledning

Doble analyser

Min. 23 genetiske markører

Diskresjon

Taushetsplikt

 

I ordinære farskapstester vil analysen enten utelukke farskap eller gi en sjanse for farskap på 99,999% 

Farskap.no er en bestillings- og informasjonsside i regi av Avdeling for genetisk slektskap og personidentitet (tidligere Avd. for Familiegenetikk) ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, for personer som ønsker å gjennomføre en farskapstest eller en DNA-test for avklaring av annet nært slektskap. En bestilling av DNA-tester via denne siden skjer på eget initiativ og for egen regning. Ta gjerne kontakt dersom du/dere har spørsmål før bestilling. Analysene utføres ved avdelingen, som har 75 års erfaring med denne typen analyser, de siste 25 årene ved bruk av DNA.
OFFENTLIG LEVERANDØR SIDEN 1938: Avdeling for genetisk slektskap og personidentitet utfører per dags dato samtlige DNA-tester når det gjelder farskaps- og slektskapsutredninger rekviret av NAV og domstolene.

Har du fått pålegg om å avgi prøve til farskapstest fra det offentlige (NAV eller domstolene) følger du veiledningen du har fått derfra og bestiller time for prøvetaking hos din lege. Legen sender prøven til avdelingen for analyse. Farskapstester pålagt av det offentlige kan du lese mer om her

Du kan lese om saksgang og fremgangsmåte i private oppdrag og DNA-tester her eller under Informasjon.

Kundeundersøkelse http://www.fhi.no/dokumenter/5035ffac50.pdf

PRIVATE DNA-TESTER KAN BESTILLES HER.

Folkehelseinstituttet, Avdeling for genetisk slektskap og personidentitet, pb 4404 Nydalen, 0403 Oslo | Tlf: +47 21077670  |  Faks: +47 21077671  |  E-post: postmottak@farskap.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2016 produkt