Skriftlig besvarelse

Testresultater gis av sikkerhetsmessige årsaker ikke over telefon. Skriftlige besvarelser sendes pr. post. 

 

Hva inneholder besvarelsen?

Når alle DNA-analyser er utført, vurderes resultatene av en rettsgenetisk sakkyndig og det utarbeides en sakkyndig erklæring.

 

Besvarelser inneholder:  - den sakkyndige erklæringen
   -t DNA-profiler for alle deltakere
   - prøvetakingsdokumentasjon

  

Kort forklaring om konklusjonstekst i en farskapssak.

Når resultatene av DNA-analysen i en ordinær farskapstest støtter mannens farskap, vil konklusjonen lyde: 

Resultatene av DNA-analysen taler med en meget betydelig sannsynlighetsovervekt (> 1 000 000 : 1) for at "mannen" er far til "barnet", i forhold til at en annen mann av norsk/europeisk opprinnelse skulle være far. Analysen alene gir med andre ord en sjanse for farskap større enn 99.9999%.

 

Når resultatene av DNA-analysen i en ordinær farskapstest ikke støtter mannens farskap, vil konklusjonen lyde:

Resultatene av DNA-analysen av de mottatte prøver taler med en så stor sannsynlighetsovervekt mot at "mannen" skulle være far til "barnet" at en slik relasjon er å anse som utelukket.

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt