Her finner du en oversikt over de genetiske markører som brukes i våre DNA-analyser. Valg av markører og omfang av analysen bestemmes ut i fra den enkelte problemstilling og ønsket bevisverdi.

 

Hovedanalyser (totalt 23 genetiske markører)

Fusion 6C Promega (akkreditert analyse)

Penta E, D18S51, D21S11, THO1, D3S1358, FGA, TPOX, D8S1179, vWA, Penta D, CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317, D5S818 og kjønnsmarkøren Amelogenin.

 

PowerPlex ESX17 Promega (akkreditert analyse)

D3S1358, D8S1179, D18S51, D21S11, FGA, THO1, vWA, D2S441, D10S1248, D22S1045, D1S1656, D12S391, D2S1338, D16S539, D19S433, SE33 (ACTBP2) og kjønnsmarkøren Amelogenin.

 

Doble analyser av alle markører utføres som et ledd i den interne kvalitetskontrollen

 

 

Utvidede analyser (inntil 12 autosomale markører, 25 markører på Y-kromosomet og 12 markører på X-kromosomet)

Behovet for utvidede analyser vurderes med utgangspunkt i hovedanalysens resultater og medfører ingen merkostnad.

 

Egenutviklede analysekit:

1) SE33 (ACTBP2), APOAI1, D11S554 (akkreditert analyse)

2) Penta E, vWA, D18S51, FGA, D12S391, D17S906 (akkreditert analyse)

 

HD-Plex Qiagen (akkreditert analyse)

D7S1517, D3S1744, D12S391, D2S1360, D6S474, D4S2366, D8S1132, D5S2500, D18S51, D21S2055, D10S2325, SE33 (ACTBP2) og kjønnsmarkøren Amelogenin. 3 av markørene overlapper med markører i PowerPlex16 eller PowerPlex ESX17.

 

Argus 12 X (akkreditert analyse)

12 genetiske markører på X-kromosomet

 

PowerPlex Y23 Promega (akkreditert analyse)

DYS19, DYS385a/b, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS456, DYS458, DYS481, DYS533, DYS549, DYS570, DYS576, DYS635, DYS643 og Y-GATA-H4. Analyse av 23 genetiske markører på Y-kromosomet som nedarves samlet fra far til sønn.

 

 

 

     

 

 

                                     

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2017 produkt