Her finner du en oversikt over de genetiske markører som brukes i våre DNA-analyser. Valg av markører og omfang av analysen bestemmes ut i fra den enkelte problemstilling og ønsket bevisverdi.

 

Hovedanalyse (totalt 23 autosomale markører)

Fusion 6C Promega (akkreditert analyse)

D3S1358, THO1, D21S11, D18S51, D10S1248, D1S1656, D2S1338, D16S539, D22S1045, vWA, D8S1179, FGA, D2S441, D12S391, D19S433, SE33 (ACTBP2), Penta E, D5S818, D13S317, D7S820, CSF1PO, Penta D, TPOX og kjønnsmarkøren Amelogenin.

Doble analyser av alle markører utføres som et ledd i den interne kvalitetskontrollen

 

Utvidede analyser (inntil 12 autosomale markører, 25 markører på Y-kromosomet og 12 markører på X-kromosomet)

Behovet for utvidede analyser vurderes med utgangspunkt i hovedanalysens resultater og medfører ingen merkostnad.

 

HD-Plex Qiagen (akkreditert analyse)

Analyse av 12 autosomale markører, 3 av dem overlapper med markører i Fusion 6C.

D7S1517, D3S1744, D12S391, D2S1360, D6S474, D4S2366, D8S1132, D5S2500, D18S51, D21S2055, D10S2325, SE33 (ACTBP2) og kjønnsmarkøren Amelogenin.

 

Egenutviklede analysekit:

Analyse av 9 autosomale markører, 6 av dem overlapper med markører i Fusion 6C.

1) SE33 (ACTBP2), APOAI1, D11S554 (akkreditert analyse)
2) Penta E, vWA, D18S51, FGA, D12S391, D17S906 (akkreditert analyse)

 

Argus 12 X Qiagen (akkreditert analyse)

Analyse av 12 markører på X-kromosomet.

DXS10103, DXS8378, DXS7132, DXS10134, DXS10074, DXS10101, DXS10135, DXS7423, DXS10146, DXS10079, HPRTB og DXS10148.

 

PowerPlex YFiler+ Promega (akkreditert analyse)

Analyse av 25 markører på Y-kromosomet.

DYS19, DYS385a/b, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS448, DYS449, DYS456, DYS458, DYS460, DYS481, DYS518, DYS533, DYS570, DYS576, DYS627, DYS635, Y-GATA-H4 og DYF387S1.  

 

 

     

 

 

                                     

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt