Responstid

 

Avtale om analyse, samtykkeerklæringer og utstyr for prøvetaking sendes umiddelbart til kontaktperson og betalingsansvarlig etter mottatt bestilling.  

 

Analysetid 

Fra vi har mottatt alle prøver i saken, er analysetiden normalt mellom fem og ti virkedager for farskapstester med mor, barn og mann. Ved behov for tilleggstester for å oppnå høyest mulig besvisstyrke kan analysetiden forlenges. Dette gjelder også når mor ikke deltar i testen og tilleggstester er nødvendige. Analysetiden er da normalt inntil 15 virkedager.

 

Dersom analysen utelukker farskap og partene ønsker å ta nye prøver for å kontrollere utelukkelsesresultatet, utføres dette kostnadsfritt.

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt