Vennligs benytt manuelle skjema ved bestilling av test:

 MANUELT SKJEMA: Farskap- og eller morskapstest

 MANUELT SKJEMA: Slektskapstest eller tvillingtest

 

Farskapstest (1 barn, 1 mann og evt. mor):

Flere deltagere

Morskapstest (1 barn, 1 kvinne)

 kr 3120,-

 kr 1560,- / person

 
Tvillingtest (enegget/toegget):  kr 780,- / person  
Slektskapstest:  kr 1660,- / person  
DNA-profil:

 kr 1560,- / person

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved bestilling av DNA-test legges det til grunn at alle involverte parter har samtykket i utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker på vegne av barn under 15 år.

 

Ved behov for tilleggstester er dette inkludert i prisen. Prøvetakingsutstyr (munnpensel og FTA-lagringskort) er også inkludert.


Prisen inkluderer ikke:

    •    Kostnader ved eventuell prøvetaking hos lege

 

 

Betalingsinformasjon

Faktura ettersendes fra regnskapsavdelingen ved OUS. Faktura må våre betalt før svarrapport sendes til oppdragsgiver.

 

Personvernpolicy

Personopplysninger slettes i henhold til reglene i personopplysningslovens og personopplysningforskriftens bestemmelser.

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2020 produkt