DNA-Profil

Personlig DNA-profil

 

Vennligst benytt manuelt bestillingsskjema, se informasjon på første side.

Ved å bestille en personlig DNA-profil vil du få tilsendt din unike DNA-profil basert på de genetiske markørene som benyttes i farskapssaker per i dag. Prøvematerialet (FTA-kortet) vil bli returnert slik at du kan oppbevare det for eventuelle fremtidige DNA-analyser.

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt