Slektskapstest

Test for utredning av slektskap ved hjelp av DNA-tester

 

Vennligst benytt manuelt bestillingsskjema, se informasjon på første side.

En slektskapsutredning kan ha ulike siktemål. Dreier det seg om et uavklart farskap for et barn, og mannen ikke er tilgjengelig for analyse, kan det være aktuelt å teste nære slektninger av ham i stedet. Påvises et nært slektskap mellom barnet og for eksempel mannens søsken, kan man trekke slutninger om mannens farskap ut i fra dette.

Antallet nære slektninger som deltar og deres relasjon til mannen vil ha betydning for utfallet av testen. I en søskentest er det en styrke for testen om mor/mødrene deltar. Bevisverdien for eller mot slektskap vil øke med antall deltagere. Det gjøres statistiske beregninger som sier noe om hvorvidt analysen støtter det påståtte slektskapet eller ikke, og med hvilken sannsynlighetsovervekt. Ved hjelp av utvidede analyser vil det som regel være mulig å komme frem til et entydig svar.

 

En slektskapsutredning kan også ha som siktemål å påvise en søskenrelasjon.  

Eksempler på slektskapsutredninger

 
Besteforeldre / barnebarn
Tante eller onkel / niese eller nevø
Helsøsken
Halvsøsken
Søskenbarn

 

Du kan sende en forespørsel med informasjon om deltakerne og problemstillingen for å få veiledning om hvordan en familierelasjon best mulig kan belyses ved hjelp av DNA-analyser og hvordan sjansen er for å få et entydig svar. Du kan også ta direkte kontakt for sakkyndig veiledning på tlf: 23 01 31 50.

 

Det gjøres oppmerksom på at alle deltagere i en slektskapstest må samtykke til utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker for barn under 15 år. 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt