Tvillingtest

Eneggede og toeggede tvillinger

 

 

 

Vennligst benytt manuelt bestillingsskjema, se informasjon på første side.

 

DNA-tester kan avgjøre om tvillinger er eneggede eller toeggede. Tilsvarende gjelder for flerlinger.

 

Eneggede (monozygote) tvillinger utvikles fra en enkelt, befruktet eggcelle som deles og utvikler seg til to separate embryoer. Barnas DNA er derfor identisk, de vil ha samme kjønn og være mer lik hverandre utseendemessig.

 

Toeggede (dizygote) tvillinger utvikler seg fra to eggceller befruktet med hver sin sædcelle. Barnas DNA har likheter som for søsken generelt, og de kan ha forskjellig kjønn. Det finnes eksempler på at toeggede tvillinger kan ha forskjellige fedre. Det vil si at to egg er befruktet av sædceller fra to forskjellige menn.

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt