DNA-molekylene er organisert i 46 kromosomer, 23 arves fra mor og 23 fra far. Ett av parene bestemmer kjønn, de såkalte X- og Y-kromosomene. Kvinner har to X-kromosomer, menn har et X- og et Y-kromosom. Y-kromosomet nedarves tilnærmet uforandret fra far til sønn. En test av Y-kromosomet (Y-test) er en analyse av elleve områder på Y-kromosomet som til sammen utgjør en persons Y-kromosomprofil.

 

Dersom en Y-test av to menn viser at de har ulik Y-kromosomprofil, kan det konkluderes med at de to ikke har samme far. Dersom problemstillingen er hvorvidt de to er fjernere beslektet i mannlig linje, kan det konkluderes med at de to ikke har en felles stamfar.

 

Dersom to menn har identisk Y-kromosomprofil, vil analysen støtte en påstand om at de to har samme far eller en felles stamfar. Bevisverdien vil avhenge av befolkningshyppigheten av den aktuelle profilen - som vil kunne variere mellom 0,3% og 0,43% (basert på norsk frekvensdatabase).

 

Figur: Eksempel på Y-kromosomprofiler analyse med PowerPlex Y (Promega)

profil PPY

 

Når vil det være interessant med en Y-test?

 

Slektsgranskning

Y-testen kan gi indikasjoner på hvorvidt to eller flere menn tilhører samme såkalte Y-linje. Les mer om dette her.

 

Slektskapsutredninger

Y-tester kan benyttes som tilleggsanalyser i utredninger av farskap for en gutt der mannen ikke er tilgjengelig for analyse. Det vil da være aktuelt å analysere mannens nære slektninger, som for eksempel mannens far, farfar, sønner, brødre eller fettere på farssiden.  

 

Søskenutredninger

Y-tester kan benyttes som tilleggsanalyser i de tilfellene der to menn ønsker å bevise at de er søsken med samme far.

 

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt