Sakkyndig veiledning vedrørende bruken av DNA-analyser i slektskapsutredninger, anbefalinger vedrørende genetiske analyser, deltagere og mulige utfall av analysen.

Sakkyndig veileding vedrørende analysesvar og konklusjon til oppdragsgiver(e).

 

Rådgivning vedrørende norsk lovgivning og forvaltningspraksis innenfor områdene; fastsettelse av farskap, endring av farskap samt ordninger knyttet til bruk av DNA-analyser i forbindelse med søknad om familiegjenforening og registrering i folkeregisteret.

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2020 produkt