NA logo

 

Mer informasjon om akkreditering finnes her.

Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet er akkreditert etter kravene i NS-EN ISO/IEC 17025. Se akkrediteringomfanger ved å trykke her. For mer informasjon se Norsk Akkrediterings hjemmesider.Anbefalinger


Seksjonen følger anbefalinger gitt av det Internasjonale Rettsgenetiske Selskap med hensyn på analyser og sikkerhet. Disse anbefalingene bygger på kravene i standarden ISO/IEC 17025.


Ekstern kvalitetsvurdering

I tillegg deltar seksjonen i årlige internasjonale,  eksterne kvalitetsprogrammer (blindtester) for farskapsanalyser:

Nordisk kvalitetsprøving
Paternity testing Workshop (ISFG/ESWG)
Paternity Testing Programme (AABB/CAP PARF - parentage/relationships testing)

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt