Informasjon

Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, Oslo Universitetssykehus HF, organisasjonsnummer:993467049

Postadresse: Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telefon: + 47 23 01 31 50
   

E-post

rettsgenetikk@ous-hf.no

Rettsgenetisk sakkyndig

Margurethe Stenersen     

Seksjonsleder / Spesialrådgiver rettsgenetikk

Cand. Scient. generell genetikk

 

Berit Myhre Dupuy 

Spesialrådgiver rettsgenetikk

Dr. Phil. rettsgenetikk

 

 

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetikk - slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2020 produkt