Informasjon vedrørende kontaktskjema

Kode for henvendelsen

Av hensyn til sikkerhet benyttes en kode som er spesifikk for hver henvendelse. Koden sees som et bilde ved siden av kodefeltet. Hvis koden er vanskelig å lese anbefaler vi at du velger Kontaktskjema pånytt for å få en ny kode (når nytt skjema velges vil alt innhold i feltene fjernes). Personsensitiv informasjon bør unngås.

 

Felter med merket * er obligatoriske (må fylles ut).

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt