Vennligs benytt manuelle skjema ved bestilling av test:

 MANUELT SKJEMA: Farskap- og eller morskapstest

 MANUELT SKJEMA: Slektskapstest eller tvillingtest

 

Farskapstest (1 barn, 1 mann og evt. mor):

Flere deltagere

Morskapstest (1 barn, 1 kvinne)

 kr 3120,-

 kr 1560,- / person

 
Tvillingtest (enegget/toegget):  kr 780,- / person  
Slektskapstest:  kr 1660,- / person  
DNA-profil:

 kr 1560,- / person

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved bestilling av DNA-test legges det til grunn at alle involverte parter har samtykket i utredningen. Foreldre med foreldreansvar samtykker på vegne av barn under 15 år.

 

Ved behov for tilleggstester er dette inkludert i prisen. Prøvetakingsutstyr (munnpensel og FTA-lagringskort) er også inkludert.


Prisen inkluderer ikke:

    •    Kostnader ved eventuell prøvetaking hos lege

 

 

Betalingsinformasjon

Faktura ettersendes fra regnskapsavdelingen ved OUS. Faktura må våre betalt før svarrapport sendes til oppdragsgiver.

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt