Information

Department of Genetic Kinship and Identity (Avdeling for rettsgenetisk slektskap og identitet), Oslo University Hospital. 

Postal addresse: Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Telephone: + 47 23 01 31 50
   
email rettsgenetikk@ous-hf.no

 

Expert of Forensic Genetics

Margurethe Stenersen     

Head of Department Genetic Kinship and Identity

Cand. Scient. genetics

 

Berit Myhre Dupuy 

Scientist

PhD. forensic genetics

 

 

 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt