Expert guidance is given regarding the use of DNA-testing in different familiy relationships, guidance regarding genetic analysis, participants and possible results. 

 

Expert guidance regarding test results and conclusions to the parties. 

 

Guidance regarding Norwegian laws and practice concerning: paternity, change of paternity, DNA-analysis and family reunification and registration of Norwegian personal number (fødselsnummer). 

 

Oslo Universitetssykehus HF, Rettsmed. fag, Seksjon for rettsgenetisk slektskap og identitet, pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo | Tlf: +47 23013150  |  E-post: rettsgenetikk@ous-hf.no

Utviklet i KeyPublisher, et Keyteq AS©2019 produkt